Toxinen

schadelijk voor de gezondheid

Toxinen, of te  wel vergiften zijn een bedreiging voor onze gezondheid.

Toxinen uit onze omgeving kunnen via contact met de buitenwereld in ons lichaam terecht komen. 

 

Toxinen kunnen in ons systeem komen door de lucht die we inademen, door de straling die door onze huid dringt, door alles wat we in onze mond stoppen en alles wat we op onze huid smeren, alles wat we zien en alles wat we horen. 

 

Sommige stoffen die in ons systeem komen zijn op zich niet giften maar door de verwerking in ons lichaam kunnen ze toch toxisch voor ons worden.  Dit geldt niet alleen voor fysieke stoffen die bijvoorbeeld via voedsel in ons systeem terecht komen. Het geldt ook voor bijvoorbeeld woorden van een ander die door de verwerking in ons systeem giftig worden.

De hoeveelheid in potentie bedreigende toxinen is enorm.

Aan sommigen kunnen we iets doen en anderen liggen buiten onze invloedssfeer.

Wel kunnen we zelf de verantwoordelijkheid nemen om de hoeveelheid toxinen die we opnemen te verminderen.

 

De website van karlienbongers.nl is voortdurend in ontwikkeling. En de pagina’s die over toxinen gaan zullen steeds worden ge-update met nieuwe informatie in de rubrieken:

- Toxinen in ons voedsel

- Toxinen in onze leef omgeving

- Toxinen in cosmetica en verzorgingsproducten

- Toxinen in huishoudelijke (schoonmaak) middelen

- Toxinen van andere mensen