Taal

“Mind your words” of te wel let op welke woorden je gebruikt. 

 

Woorden kunnen helen en helaas ook schade toebrengen. Dus wees alert niet alleen hoe je iets zegt maar ook bij wie je welk woord gebruikt.

 

 Zo is het gebruik van “strijdbare taal” bij kankerwellicht gunstig om mensen te overtuigen dat ze geld moeten doneren “in de strijd tegen kanker”.

Echter, hetzelfde taalgebruik kan negatieve gevoelens oproepen zoals een gevoel van falen met de bijkomende stress bij mensen “die de strijd tegen kanker hebben verloren”.

 

Een aardig Engels artikel over strijdbare taal bij kanker in de Independent van 10 november 2014 geeft een samenvatting van een onderzoek van Elena Semino, Professor linguistics and verbal art in Lancaster, van het effect van woorden bij 200 patiënten met kanker in de laatste fase van hun leven.