Sapana School in Nepal

kindergarten 2016 Sapana School Chitwan, Nepal banner Sapana School Chitwan, Nepal

 

Waar ook ter wereld zouden kinderen de mogelijkheid moeten kunnen hebben om op te groeien als sociale, creatieve, zelfbewuste, onafhankelijke, succesvolle  en gelukkige mensen die op een positieve en effectieve een bijdrage leveren aan hun locale gemeenschap, hun land van herkomst en de wereld als geheel. 

 

In Nepal is dat niet vanzelfsprekend. Schoolsystemen en onderwijstechnieken zijn ouderwets en gebaseerd op kennis stampen in plaats van kennis ervaren en toepassen.

Het onderwijs wordt vaak gegeven in overvolle klaslokalen die afhankelijk van het weer te warm of te koud zijn en aan kinderen die moe en hongerig zijn. 

 

De Sapana school is een inspirerend alternatief met moderne educatie standaarden met veel aandacht voor ervarend leren gebruikmakend van de nieuwste neurowetenschappelijke inzichten. 

Er wordt gezorgd voor gezonde snacks en schoollunches waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van de biologische schooltuin. 

Vooralsnog is er gestart met de jongste kinderen en de bedoeling is een complete ‘lagere” school te bouwen.  

Daarnaast is er aandacht voor de educatie van de ouders met een speciaal alfabetisering programma voor moeders.

 

Je kunt dit initiatief op verschillende manieren steunen onder andere door een bijdrage te leveren aan het schoolfonds voor studiebeurzen dat de armste kinderen in de regio.  

De Nederlandse Stichting Sapana School heeft een ANBI status en zorgt dat het volledige gedoneerde bedrag ten goede komt aan de kinderen.  

 

Donaties: Stichting Sapana School Rumpt  NL91TRIO0390391972

 

Meer informatie is te vinden op de website van Sapana School of via de website van het hotel Sapana Lodge van de initiatiefnemer Dhurba Giri in Chitwan, Nepal  

 

 meisje speelt met puzzle Sapana School Chitwanmeisje speelt met gekleurde bekkers Sapan aSchool Nepalkinderen en onderwijzeressen zorgen samen voor de bananenboom  Sapana School Nepal