Lezing

 

Reactie van anderen naar aanleiding van een lezing van Karlien Bongers:

brug 2009 camino 319

 

"Dankjewel voor je inspirerende voordracht gisteravond in Utrecht: ik heb genoten”

Judith Deckers-Kocken, kinderarts van Medisch Centrum Kinderbuik & co
naar aanleiding van de voordracht “De meerwaarde van Integrative Medicine bij Borstkanker”
1 oktober 2014 voor Platform voor Enthousiasme en Compassie in de Gezondheidszorg voor en door medici 

 

Mariëlle Epskamp:

"Wat een inspirerende avond was het gisteren.

Naar de brug die jij geslagen hebt zijn velen op zoek; zowel zorgvragers als zorgverleners in de breedste zin van het woord.”

 

Recensie: Lezing 'De behandeling van kanker en de gevolgen voor de voeten' van Karlien Bongers (bron: www.depedicure.nl; 2015)

"Enige weken geleden heb ik de lezing Cel Remmende Therapie van Karlien Bongers chirurg bijgewoond. Kanker krijgt de laatste tijd veel aandacht in pedicureland en zeker niet onterecht. Per slot van rekening krijgen we er bijna allemaal mee te maken, één op de drie krijgt het zelf, maar ook in de pedicurepraktijk zien we steeds vaker mensen die in een behandelingstraject vanwege kanker zitten (-)

Wat de lezing van Karlien Bongers zo interessant en anders maakt is de aandacht voor Integrative Medicine en Complementaire zorg. Kanker is een lichamelijke ziekte maar is emotioneel ook zeer ingrijpend. Gevoelens als angst, boosheid, machteloosheid, ongeloof, onzekerheid, verdriet, wanhoop, etc. kunnen aanleiding geven tot stress. Langdurige stress als gevolg van negatieve emoties kan het genezingsproces soms ernstig vertragen. Integrative Medicine heeft drie uitgangspunten voor zorg.nl.: gezondheid, mogelijkheden en welbevingen cq. geluk in plaats van ziekte en beperkingen.

Negatieve emoties beperken onze aandacht en maken ons minder flexibel. Positieve emoties daarentegen rekken onze tolerantie op, verruimen ons zelfinzicht en bevorderen creativiteit. Als je zelf de regie voert over je behandeling en actief deelneemt aan het genezingsproces is de kans op herstel groter dan wanneer je passief gedrag vertoont. Een goede relatie met je zorgverlener is van groot belang evenals een rustige helende omgeving. Complementaire zorg betekent letterlijk aanvullende zorg en is geen vervanging van de reguliere behandeling maar kan iets toevoegen. Het accent ligt daarbij op ondersteuning en verbetering van leven. Juist de medisch pedicure kan een rol spelen in en bijdragen aan ontspanning, angstreductie en welbevinden.

Wij hebben vaak al een vertrouwensrelatie met onze klanten waardoor we kunnen bijdragen aan ontspanning en welbevinden. Het is echter niet de taak van de medisch pedicure om zelfstandig een complementaire zorg traject te starten of hierin te adviseren door bijv. voedingssupplementen aan te bevelen. Dat kan onbedoelde reacties opleveren.

 

Samenvattend:
Al met al een buitengewoon leerzame interessante lezing. Karlien Bongers beschikt over een enorme schat aan kennis over het onderwerp en is een prettige en boeiende spreekster die graag interactie met haar gehoor heeft. Mijns inziens een absolute aanrader.

 

Wegens succes biedt Provoet deze lezing ook aan in 2016. Meer informatie en inschrijving via Provoet.

 

Het inspirerende seminar ‘Shiatsu en kanker’ van Karlien Bongers en Sasaki Sensei is afgelopen weekend door een groot aantal Iokai Shiatsutherapeuten bijgewoond (2015).

Deze lezing is een goede opstap voor de aanwezige therapeuten om in de toekomst een serieuze partner te worden van de reguliere zorg bij het vergroten van het welzijn van kankerpatiënten. Met name door het behandelen van bijwerkingen als angst, moeheid en misselijkheid.

 

 Cora Postema op Blogspot: Karlien maakt het verschil (2010)

"... Een aantal inleiders vertelde in 5 minuten hun Eigen kracht ervaringen. Mooi, vooral als er een verhaal werd voorgelezen waarin een 'client' zijn/haar verhaal vertelt. 't Was wel een beetje zoeken naar de Eigen kracht van de inleiders. Die was meer zichtbaar buiten de presentatie.
Maar toen kwam Karlien Bongers met haar verhaal. Van de wereldverbeteraar die arts werd, stoer wilde zijn en dus chirurg werd, maar zichzelf tegenkwam toen ze te maken kreeg met behandeling van borstkanker. De emotionele lading bij al die vrouwen die ze zag voor een borstoperatie raakte ook iets in haar. Ze hing, zoals ze dat zelf zegt, haar mes in de wilgen, en ging de mens zien als 'hele mens' en niet meer als een 'geval'. Ze richtte NIKIM op (Nationaal informatie- en kenniscentrum integrative medicine,) en begon een adviespraktijk voor borstkanker. Karlien is voor mij een mens dat vooral GAAT. Ik was geraakt door haar verhaal, voelde de zonnevlecht in mijn buik rond mijn navel rondtollen.

En nu ik dit opschrijf realiseer ik me opeens waarom juist haar verhaal me zo raakte.... ze vertelde haar eigen verhaal. De anderen vertelden een verhaal over hun organisatie, over anderen in hun eigen kracht, maar die eigen kracht van henzelf schemerde er soms maar magertjes doorheen."