Integrative Medicine

Integrative Medicine richt zich in tegenstelling tot de huidige opvattingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden. Binnen Integrative Medicine wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel van ziekte.

Integrative Medicine wordt in de praktijk door vier pijlers gedragen waarbij elke pijler even belangrijk is. Deze pijlers van Integrative Medicine zijn:

 

1: Er is sprake van een gelijkwaardige zorgverlener-zorgvrager relatie waarin de zorgvrager centraal staat en de zorgverlener als ondersteunende coach functioneert.

2: De zorgvrager heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces.

3: Reguliere therapieën worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire therapieën om te komen tot de meest effectieve, minst invasieve, minst toxische en goedkoopste behandelingsstrategie. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van de persoon betrokken.
Voor het beoordelen van deze therapieën maken we gebruik van een ethisch raamwerk:

 4: Er wordt gewerkt in een zogenaamde “helende omgeving” waarbij de omgang met elkaar en de omgeving waarin gewerkt wordt bijdragen aan het algemeen welbevinden.

Integrative Medicine berust op de bovengenoemde pijlers en is daarmee nadrukkelijk niet hetzelfde als Integrale Geneeskunde of Holistische Geneeskunst.

 

Deze nieuwe zorgvisie wordt niet met een Nederlands term in Nederland aangeduid om aan te geven dat waar we voor staan veel verder gaat dan onze landsgrenzen. Integrative Medicine is een wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië al geïnstitutionaliseerd is. Het Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine werd al in juli 1999 opgericht. Op dit moment hebben zich in dit Consortium 57 academische medische centra aangesloten waaronder Duke, Harvard, Yale en Stanford University. Deze centra implementeren Integrative Medicine in de patiëntenzorg, in de opleidingen en in onderzoek. Daarnaast is er een groeiend aantal initiatieven in Europa, met name in Duitsland en Engeland en een leerstoel in Zweden.

 

Integrative Medicine is een visie op zorg, een idee over hoe je als zorgverlener en zorgmanager samen met de zorgvrager naar een betere zorg kunt gaan.

 

Wilt u meer over Integrative Medicine weten?

Lees dan het Nederlandstalige boek “Integrative Medicine, zorg voor Gezondheid en Geluk” dat Karlien Bongers schreef samen met de sociaal psychologe Astrid van Koppen en in 2011 werd uitgegeven door de Arbeiderspers.

of neem contact op met het NIKIM (Nederlands Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine)