BUNCH

Welkom op de pagina van Bongers Unlimited Children’s Health, of te wel: BUNCH

 

BUNCH biedt duizenden kansarme kinderen een kans op een toekomst doordat ze structurele persoonsgerichte aandacht en (gezondheids)zorg hebben gekregen en hun ouders, verzorgers en leraren gezondheidseducatie hebben ontvangen.

 

Doordat de gezondheid van deze kinderen is verbeterd wordt de potentie voor een sociaal economische groei van de gehele gemeenschap vergroot.

Tegelijkertijd dragen honderden BUNCH teamleden wezenlijk bij aan een betere wereld en zijn een bijzondere ervaring rijker.

Door de samenwerking van diverse organisaties ontstaan netwerken die werelden dichter bij elkaar brengen.

 

BUNCH werd in 2010 opgericht door Karlien Bongers want ze wil een mogelijkheid creëren om zich voor kinderen waar ook ter wereld in te kunnen blijven inzetten ook nu ze niet meer als chirurg in een maatschap werkt.

BUNCH is een not-for-profit organisatie: een bedrijf zonder winstoogmerk.

 

Sinds Karlien Bongers in 2005 samen met Ines von Rosenstiel-Jadoel de vrijwilligers organisatie Medical Checks for Children heeft opgericht, heeft ze als vrijwilliger 35 MCC missies geleid naar Nepal, Bangladesh, India, Bolivia, Kenia, Malawi en Tanzania.

 

 

MCC heeft als uitgangspunt niet langer dan vijf jaar missies in hetzelfde gebied te verzorgen.

BUNCH doet dat wel als het nodig is en altijd in overleg met de locale organisatie. 

BUNCH heeft vanaf 2010 jaarlijks een project uitgevoerd in Chitwan Nepal.