BUNCH: Nepal 2013

Van 4 tot en met 10 januari 2013 zijn 1176 kinderen medische nagekeken en behandeld tijdens het BUNCH project Chitwan-Nepal 2013. Daarnaast werd daar waar mogelijk kennis en vaardigheden gedeeld die de gezondheid toestand en de leefomstandigheden van de kinderen zouden kunnen verbeteren gedeeld met (groot)ouders, verzorgers, onderwijzers en locale vrijwilligers.

Het werk was alleen mogelijk door de ondersteuning van de vrijwilligers van de Sapana Village Lodge onder de bezielende leiding van hotel eigenaar Dhruba Giri.

 

Het Nederlandse deel van het het team van BUNCH Chitwan-Nepal bestond uit: 

  1. Karlien Bongers (Medisch eindverantwoordelijke); chirurg, specialist Integrative Medici en oprichter BUNCH; sinds 2005 medisch eindverantwoordelijke van medische missies/projecten in dit gebied)  
  2. Anne Vlietstra (Organisatorische eindverantwoordelijke; huisarts; sinds 2009 teamlid van missies/projecten in dit gebied )
  3. Elsa Geilman, (gepensioneerd onderwijskundige en coach;sinds 2006 teamlid van missies/projecten in dit gebied  )
  4. Marie-Jose van der Sandt (docent/manager; sinds 2009 teamlid van missies/projecten in dit gebied)
  5. Dini van der Worm (interimmanager/organisatieadviseur)
  6. Richard Schol (kinderarts in opleiding)
  7. Rinske Thöene-Keereweer (huisarts)
  8. Ingrid Kuiper (huisarts o.a. bij instituut voor mentaal gehandicapte kinderen)
  9. Claire Loots (anios interne geneeskunde/IC)
  10. Jos Hania (gepensioneerd aannemer)

 

Tijdens het project BUNCH Nepal 2013 hebben we gewerkt op de volgende locaties:

1:Hardi: (175 kinderen)(check 2006 t/m 2009) Leuke locatie tussen de kippen en de hooibalen met perfecte lunch op het dak. Mooi om te zien wat er in de loop der jaren verbeterd is.

2: Siddhi: (2 dagen 342 kinderen) (check sinds 2010; agglomeratie bergdorpjes; voornamelijk Chepang kaste) 

Dag 1: vooral kinderen uit Siddhi-9. check uitgevoerd op het terrein van de health post in Siddhi alwaar ook dit jaar geen local medical officer. Veel zieke kinderen, veel anemie, veel groeistoornissen, slechte hygiëne, slechte kleding/schoeisel. Weinig locale ondersteuning,(besproken met lokale dorpsleider) Plek minder geschikt om mee te beginnen vanwege de vele en vele zieken kinderen terwijl het team niog niet volledig ingewerkt is. Dag 2 op lokale school, wisselend betrokken leerkrachten, lokale bevolking zeer gemotiveerd om te komen- aantallen is hier een probleem! Overwegen om bij een eventueel volgens project eventueel plaatselijk te overnachten (home stay) vanwege de reistijd.

3: Dibyapuri: (167 kinderen) (nieuwe locatie; vluchtelingendorp van Musahars: http://www.socialinclusion.org.np/new/files/3%20Anamika%20Karna_1336384908cmhb.pdf=meer info over sub kaste van de  Dalits)

Check uitgevoerd midden in het dorp (afgeschermd met plastic zeil en busje). Veel zieke kinderen, veel anemie, veel groeistoornissen, slechte hygiëne, slechte kleding. Zinvolle plaats om te checken, veel medewerking van lokale helpers. Zou een dorp kunnen zijn voor een projectmatige integrale aanpak. Vader Bashra (vrouw Dhruba) is betrokken! 

4: Chitrasari: (92 schoolkinderen, 36 kinderen in voedselprogramma Chitrasari school, 37 kinderen in voedselprogramma Malpur school en 31 kinderen van Gam Besi “wees”huis voor Chepang kinderen uit Siddhi): De school maakte tot 2010 deel uit van de checks. In 2010 was “de klinische indruk dat de kinderen duidelijk in algemene conditie en hygiëne vooruit zijn gegaan met goed kennis nivo van de leraren. Een check van alle kinderen van de school leek niet meer nodig. In 2011 alleen selectie van kinderen gezien, in 2012 besloten om opnieuw op deze school een check te verrichten ivm hoge prevalentie anemie in 2011 en vanwege het feit dat Barbara Datson (Chance Nepal en voormalig partner MCC in Kathmandu) sinds 2012 een school voedselprogramma sponsort. 

5) Kumrose: (225 kinderen, check sinds 2007). Check uitgevoerd op het terrein van de plaatselijke kerk met een “open karakter” en de laagste klassen van de plaatselijke school. Enthousiasme en inzet van de plaatselijke bevolking duidelijk verbeterd ten opzichte van eerdere checks. Wellicht volgend jaar check op plaatselijke school. Mocht er een nieuwe locatie bij komen dan kan deze locatie vervallen.

5: Sapana Village Lodge: (71 kinderen, halve dag, sinds 2005 wisselend ter plaatse of Chitrasari school)). Check uitgevoerd op terrein hotel. Er ontstaat discussie of de kinderen hier nog geckeckt moeten worden vanwege de schijnbare veel betere gezondheidstoestand dan de kinderen die we eerder in de week zagen. 

 

In de eindevaluatie ter plaatse werd het team gevraagd naar “hoogte en diepte punten” van de afgelopen week en eventuele suggesties voor een volgend project naar dit gebied.

 

De hoogte punten:

-Het zien van de verbeteringen van de afgelopen missies/projecten

-Op een andere manier dan als toerist in het land rondreizen

-Zoveel (zieke) kinderen zien met zoveel verschillende diagnosen

-Zien dat de lokale partners/ vrijwilligers en veel care-takers echt blij zijn dat we komen

-De empowerment van de gemeenschap 

-Samenwerken en netwerk dat zich vormt met de lokale organisatie/vrijwilligers

-De dankbrief van een mamma die we kregen omdat we, hoewel we haar dochter niet konden helpen, wel tijd en aandacht aan haar en aan de moeder hadden besteed

 

De “dieptepunten”:

-(Ernstig) verstandelijk en motorisch gehandicapte kinderen mogen niet naar school en er is geen alternatief 

-De slechte staat van veel tanden

-Leerkrachten lijken over het algemeen matig gemotiveerd

-Kinderen worden frequent geslagen (ook op school)

-De apathische toestand van veel kinderen in Siddhi

-Slechte hygiëne van de toiletten (op de scholen) ondanks dat er water is

-De financiële onzekerheid of en hoe het project verder vorm gaat krijgen waardoor het lastig is om lange-termijn afspraken te maken met de locale organisaties.

 

Wat kan anders / nog wat anders:

-Trachten tot een lange termijn planning te komen (bijvoorbeeld een 5-jaarsplanning).

-Om aan een dergelijk project deel te kunnen nemen heb je persoonlijke stabiliteit, openheid en de bereidheid hebben “het avontuur aan te gaan” nodig. 

-Kinderkleren (ook ondergoed) door teamleden mee laten nemen uit Nederland

-Tevoren geld inzamelen voor de aanschaf van slippers

-Tandenpoets instructie door een niet-Nepali laten geven (verhoogt de impact)

-Advies aan teamleden: extra “overbroek” voor de kou in de truck

-Onderzoeken of voedselprogramma te starten is op de school in Siddhi-9 (pinda’s/chiponde/Plumpy’nut)

-Inventariseren of “home gardening” een optie is in Siddhi-9 en Dibyapuri (http://squarefootgardening.org/humanitarian-projects  /  http://feedtheworld.org)