BUNCH: Nepal 2012

Het BUNCH project Nepal Chitwan 2012 is fantastisch verlopen, we hebben in totaal 1105 kinderen gechecked en als nodig was van medicijnen voorzien.
Opvallend is dat daar waar het de families wat beter gaat, de kinderen opnieuw bloedarmoede ontwikkelen, omdat er meer ‘coockies’ gegeten worden. Doordat we deze keer met de kinderen en hun caretakers persoonlijke gesprekken hadden, na het wegen en meten en bloedprikken, konden we hen gericht advies geven over wat er nodig is om hun groei en gezondheid te bevorderen, zoals meer groente en fruit eten en minder koekjes.

We hebben ook gericht met moeders met baby’s gepraat over borstvoeding, bijvoeding en hygiene. Bovendien hebben we met groepen schoolkinderen ‘les’ gegeven over gezonde voeding en tandenpoetsen en natuurlijk kwam ook handen wassen daarbij aan de orde.

Omdat we dit jaar een enquĂȘte hebben gehouden waar alle ingeschreven kinderen aan deelnamen, weten we nu precies hoe vaak er fruit, groente, div. soorten vlees gegeten wordt en hoe vaak de kinderen per dag een maaltijd krijgen. Met deze gegevens kunnen we nog gerichter actie ondernemen.

Voor Siddhi staat er een fruitbomenproject op stapel: op het land van de Sapana Lodge zullen mandarijnen en papaja boompjes worden opgekweekt, die daarna herplant worden bij de gezinnen in dat gebied, zodat de kinderen vaker fruit kunnen eten. Het startkapitaal is inmiddels binnen en we proberen of we het geld bij elkaar kunnen krijgen voor een stukje land, dat te koop staat en dat heel geschikt is voor dit soort activiteiten.

Ook is er een plan ontstaan om te kijken of we de geiten in dat gebied kunnen laten melken en de mensen daar leren om er kaas van te maken. Als het lukt wil de Sapana Lodge de kaas afnemen en voor 3/4 uit betalen in geld en voor 1/4 in fruit.