Acupunctuur

Patients’ perspectives on integrating acupuncture into the radiation oncology setting
Eitan Frankel, Sheila Garland, Salimah H. Meghani, Neha Vapiwala, Jun J. Mao

 

Acupunctuur kan een toegevoegde waarde hebben bij kanker. Hoeveel patiënten hier gebruik van maken of zouden willen maken is onduidelijk.

Dit Amerikaanse wetenschappelijk onderzoek bij 305 patiënten in hun laatste week van de bestraling liet zien dat 79 (26.4%) hier gebruik van zouden willen maken als de behandeling tegen een redelijke prijs zou worden aangeboden in de klinische setting en 143 (46.9%) patiënten onbekend waren met acupunctuur.

Verdere analyse toonde dat met name de zogenoemde “non-white race” die bekend waren met acupunctuur eerder van deze interventie gebruik zouden willen maken.

 

Het feit dat bijna de helft geen weet had van acupunctuur, laat staan de gunstige toegevoegde waarde bij de behandeling van kanker lijkt een uitnodiging  om deze kennis onder een breder publiek te verspreiden.

” Health Care Utilization for Pain and Stress Patients Following Integrative Care Compared to Conventional Care: A Swedish Registry Analysis”

Sundberg Tobias, Pezold Max, and Falkenberg Torkel. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. May 2014, 20(5): A5-A5.

 

 

 

Meer informatie over acupunctuur kun je vinden op de website van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV) of de website van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur